Licencie a oprávnenia

Licencia

na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY

Rozsah: §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava s platnosťou do 4.5.2026.

Osobitné právnenie

ADI Global Distribution na uskutočňovanie inštalácií, opráv, kontroly, revízie, prehliadok elektrickej požiarnej signalizácie ALGOPLUS

Osobitné oprávnenie

na výkon činnosti:

podľa §11 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a §35 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii na výkon činnosti: Inštalácia a opravy EPS LITES, Kontroly (revízie) EPS LITES.