Ponuka


Našim cieľovým zákazníkom ste Vy. Majitelia rodinných domov, bytov, garáží. Malých, stredných alebo veľkých firiem. Školy, mestské úrady či múzeá a galérie. Jednoducho všetci, ktorým záleží na bezpečí ich domovov, firiem, majetku. Pre každého z Vás vieme naprojektovať riešenie na mieru, zohľadňujúce Vaše bežné aj neštandardné požiadavky..

Vyskúšajte nás.

Ponúkame produkty a služby:

Elektronická zabezpečovacia signalizácia - EZS

EZS sú zariadenia na vyhlásenie poplachu v stráženom objekte pri vlámaní. V našej ponuke máme systémy od najjednoduchších niekoľkozónových až po sofistikované systémy s cerifikátom NBÚ PT - prísne tajné, určené do objektov s veľkým stupňom rizika (bankový sektor, armáda a pod.) Alarm z objektu je možné vyhlasovať len akusticky (vnútornou či vonkajšou sirénou) alebo použiť prenos poplachovej informácie pomocou:

 • JTS
 • GSM
 • GPRS
Objekty tiež pripájame na SRP ( stredisko registrácie poplachov - predtým PCO ) štátnej alebo mestskej polície, pultov súkromných SBS.

Čítať ďalej...

Kamerový systém, priemyselná televízia - CCTV, PTV

Systémy pre sledovanie vybraných priestorov. Možnosti a aplikácie sú takmer neobmedzene. Od jednoduchého priameho sledovania udalosti na monitore po záznam na HDD, pripojenie do miestnej siete LAN, internetu. V ponuke sú kamery od jednoduchých, ekonomicky nenáročných zariadení pre sledovanie priestorov s malými nárokmi na detailnosť záznamu až po diaľkovo ovládané PTZ kamery. Digitálne rekordéry sú takisto v rôznych kategóriach. Vhodnou kombináciou technológie dokážeme pre každého klienta vytvoriť systém zodpovedajúci jeho potrebám ako aj finančným možnostiam.

Čítať ďalej...

Elektrická požiarna signalizácia - EPS

EPS - elektrická požiarna signalizácia alúži na sledovanie objektu z hľadiska výskytu požiaru. Na detekciu je možné použiť niekoľko typov detektorov s ohľadom na prostredie v ktorom bude EPS inštalovaná. Výstup EPS môže odosielať poplachovú správu po JTS, GSM, spúšťať sirény, zatvárať dvere v jednotlivých požiarnych úsekoch, spúšťať samočinné hasiace zariadenia a pod.

Čítať ďalej...

Systém kontroly vstupu - ACCES

Systém kontroly vstupu slúži na kontrolu pohybu osôb v objekte. Do určených sekcií je povolený prístup len osobám s príslušným oprávnením. Kontrola prístupu môže byť realizovaná pomocou:

 • PIN kódov
 • kontaktných čipov
 • bezkontaktných kariet a príveskov
 • biometrickými snímačmi odtlačkov prstov, celej ruky alebo sietnice

Čítať ďalej...

Audio-video vrátniky

Komplexná ponuka riešení elektrických domových audio a video vrátnikov. Systémy pre jedného účastníka, bytové domy aj rozsiahle projekty. Možnosť ovládania viac elektr. zámkov a pripojenie externých kamier pre lepší prehľad o dianí okolo objektu.

Čítať ďalej...

Elektroinštalačné práce

Využite naše schopnosti a zručnosti pri elektroinštaláciách väčšieho aj menšieho rozsahu:

 • kompletné elektroinštalačné práce, revízie
 • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
 • montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
 • zapájanie a inštalácia spotrebičov a bleskozvodov
Pri práci s elektrinou a elektroinštaláciami je vždy lepšie využiť služby odborníka ako riskovať znehodnotenie spotrebiča, či materiálu a v horších prípadoch nebodaj aj vážne zdravotné úrazy.


Čítať ďalej...